MENY

2019-04-26

Hoppet ute för medfinansiering av dubbelfilig E4

Region Gävleborg har valt att inte delta i den medfinansiering av en 2+2-väg genom Nordanstigs kommun som vi föreslagit.

Trafikverket har krävt medfinansiering för att bygga tvåfilig E4 i både nordlig och sydlig riktning istället för den föreslagna 2+1-vägen. Vår modell innebar att regionerna i Gävleborg och Västernorrland, tillsammans med kommunerna i Sundsvall, Hudiksvall och Nordanstig skulle dela på de ökade kostnaderna och erbjuda Trafikverket en medfinansiering om 50 miljoner kronor, trots att de efterfrågat cirka 120 miljoner.

Nordanstigs kommun är den enda av parterna som fattat beslut om att avsätta pengar, i vårt fall tio miljoner kronor.

Diskussioner på dubbla nivåer

Region Gävleborg har varit en nyckelpart och diskussionerna har förts med regionstyrelsen och på tjänstemannanivån. I och med att Region Gävleborg nu valt att ställa sig utanför väljer även övriga intressenter att inte delta i finansieringsmodellen.

– Det är beklagligt att vår tanke om medfinansiering mellan två regioner och tre kommuner nu fallerar. Vi tycker inte att en modern Europaväg bara är en fråga för Nordanstig, utan för hela Norrland, säger samhällsutvecklingschef Hans-Åke Oxelhöjd.

"Gjort vad vi kunnat"

Kommunalrådet Ola Wigg tycker att det är olyckligt att Region Gävleborg kommit fram till sitt ställningstagande att inte prioritera en så viktig fråga.

– Den 2+1-väg som Trafikverket föreslår blir en midja mitt i Sverige. Det innebär en fortsatt tröghet i infrastrukturen, även om den blir bättre än dagens E4, säger Ola Wigg.

Han betonar att det nu är viktigt att bygget kommer igång utan ytterligare fördröjningar, trots att han helst sett en 2+2-väg:

– Vi har i alla fall gjort vad vi kunnat. Tyvärr har vi nått vägs ände i den här frågan, och det får vi nog finna oss i.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
0652-361 96

Hans-Åke Oxelhöjd, samhällsutvecklingschef
070-628 61 38