MENY

2019-04-17

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som kommer att börja gälla den 1 juli 2019. Den nya lagen innebär en del förändringar, både för dig som röker och för dig som säljer tobak.

Den nya tobakslagen innebär bland annat att det inte kommer att vara tillåtet att röka på uteserveringar och i närheten av entréer dit allmänheten har tillträde. Den nya lagstiftningen syftar till att minskar den sociala exponeringen för rökning och bidra till att avnormalisera rökning. För ungdomar som är särskilt känsliga för visuella signaler och sociala normer är det extra viktigt.

- Att införa rökförbud på fler allmänna platser kan bidra till att minska tobaksbruket, minska den passiva rökningen samt nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025, säger Annika Strandhäll, socialminister.

Det här innebär nya tobakslagen

 • Bara den som har tillstånd får sälja tobak. Det innebär att alla som i dag har anmält försäljning måste göra en ansökan hos tillståndsenheten om att få sälja tobak och likande produkter.
 • Rökförbud utökas till att gälla allmänna platser utomhus som bland annat uteserveringar, i närheten av entréer dit allmänheten har tillträde, kollektivtrafikens områden utomhus samt inhägnade idrottsplatser, badplatser och lekplatser.
 • Rökförbudet utökas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och liknande anordningar samt örtprodukter för rökning (vattenpipa).
 • Gemensamma EU-regler om spårbarhet och säkerhetsmärkningar ska följas.
 • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Dessa miljöer omfattas av den nya lagen

Det blir i och med den nya lagen en utökning av rökfria miljöer. Det kommer bland annat innebära att det blir olagligt att röka på busshållsplatser, uteserveringar och i närheten av entréer till exempelvis:

 • skolor och förskolor
 • idrottsanläggningar
 • bibliotek
 • hälsocentraler och sjukhus
 • restauranger
 • frisörer
 • butiker

Med rökning avses rökning av tobak, inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak, användning av e-cigaretter, rökning av örtprodukter och användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

För dig som säljer tobak

Alla – även du som tidigare anmält och redan säljer tobaksprodukter och som vill fortsätta sälja, måste ha lämnat in en ansökan till kommunen mellan den 1 juli och senast 1 november 2019. Du som lämnat in ansökan får fortsätta sälja tobak i avvaktan på kommunens beslut, medan de som inte lämnat in en ansökan inte får fortsätta sälja tobak efter 1 november.

Målet - ett rökfritt Nordanstig

Nordanstigs kommun var 2017 den första kommunen i regionen att skriva på för ett Rökfritt Sverige 2025. Från årskurs 6 jobbar folkhälsosamordnare och skolsköterska tillsammans med elever och föräldrar med Tobaksfri Duo. Det är en förebyggande metod där eleven skriver på ett kontrakt med en tobaksfri vuxen. Kontrakten förnyas varje år och gäller till det år man går ut årskurs 9. 

Som arbetsgivare tillämpar Nordanstigs kommun rökfri arbetstid, ett beslut som togs av kommunfullmäktige i december 2017.

För mer information

Porträttbild på Anna Maria Landewall Norfall

Trygghets- och folkshälsosamordnare

Anna Maria Landewall Norfall

0652-362 14

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Utredare
– gemensamt med Hudiksvalls kommun

Laila Hellberg

0650-198 13, 072-710 49 33