MENY

2019-04-09

Viktig service och personligt bemötande på kiosken i Bergsjö

Den 28 mars fick Pontus Tideman som driver Helsinge Lanthandel AB, i folkmun mer känd som ”kiosken i Bergsjö”, besök av tjänstemän från näringslivskontoret och förtroendevalda. Pontus äger verksamheten tillsammans med sin sambo Anna Hansson.

Det är morgonrusch i kiosken under besöket. Många kunder kommer förbi för en språngfika, lämna en tipsrad, hämta ut paket eller köpa kontantkort till mobiltelefonen. Pontus känner många av sina kunder och hälsar på de flesta med förnamn.

Kiosken är utlämningsställe för Postnord och Bussgods och den betjänar också UPS, Schenker och DHL. ATG och Svenska Spel finns också representerade här för den som vill lämna in tips eller pröva lyckan på spel.

Kiosken del av resecentrum

Kiosken är en del av resecentrum i Bergsjö. Här finns en väntsal och toaletter. Pontus beskrev de stora problem man har med missbrukare som vistas i och runt resecentrum.

– Mellan 20 och 30 tillfällen varje månad måste vi tillkalla polis eller ambulans för att det är så stökigt, för att någon är så berusad att personen inte kan ta hand om sig själv eller är hotfull mot andra, berättade Pontus. Ofta kommer det tyvärr ingen polis, de är upptagna med annat. Under en period fanns det en vakt här, men han fick inte ingripa.

Hans-Åke Oxelhöjd som är verksamhetschef för Samhällsutveckling och kommunikation uppmanade Pontus att ändå fortsätta larma.

– Statistiken kan hjälpa till i kommunens samtal med polisen och andra myndigheter, sade Hans-Åke Oxelhöjd. Han lovade också att lyfta problematiken vid kiosken och resecentrum på kommande ledningsgruppsmöte.

Hur kan miljön i Bergsjö förbättras?

Pontus fick frågan om han hade något förslag på hur miljön i Bergsjö skulle kunna förbättras. Han föreslog att platsen för paviljongen i den lilla parken mitt emot ICA fräschas upp. Gärna med en lekplats där för barnen. Det skulle höja trivseln i Bergsjö, menade han. Ett önskemål som noterades.

Från vänster syns Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande, Barbro Björklund, näringslivsutvecklare, Pontus Tideman, företagare, Tor Tolander, oppositionsföreträdare, Helena Havela, administratör och Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare. Foto: Hans-Åke Oxelhöjd

För mer information kontakta

Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare
070-392 12 60
ingeli.gagner@nordanstig.se