MENY

2019-04-09

Ungdomsfullmäktige sammanträder 15 april

Måndagen den 15 april sammanträder ungdomsfullmäktige på Bergsjögården. På dagordningen står bland annat ett inkommet förslag om motorgård i Bergsjö. Mötet är öppet för allmänheten och du är välkommen som åhörare.

Ungdomsfullmäktige

Tid: Måndag den 15 april 2019 kl. 16.30

Plats: Kulturhuset Bergsjögården, Södra Vägen 4, Bergsjö

Kallelse till sammanträde

1. Inledning

2. Övning som ordförande

3. Miljöfrågor från Ungdomsfullmäktige
- Region Gävleborg om bussförbindelser

- Buskörning med EPA-traktorer

- Kostenheten om skolmat och vegetarisk mat.

4. Psykisk hälsa bland ungdomar
Svar på frågor från utbildningsutskottet.

5. Inkommet förslag om motorgård i Bergsjö

6. Övning - debattera

7. Nästa möte och övriga frågor

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se

nordanstig.se/uf