MENY

2019-04-01

Så användes dina skattekronor förra året

Fokus på pengarna, men också utveckling under ett pressat 2018. Nu är årsredovisningen tryckt och du kan själv läsa om hur det gick för din kommun.

Kommunfullmäktige godkände på måndagskvällen årsredovisningen. Efter 2017 års minusresultat blev 2018 ekonomins år. I utskott och nämnder, i kommunledningsförvaltningen såväl som ute i verksamheterna fördes ständiga diskussioner om den kommunala ekonomin.

När 2018 nu summeras och sammanställts i en årsredovisning kan vi konstatera att det hårda arbetet med att återställa ekonomin blev lyckosamt. Underskottet från 2017 vändes till ett överskott på knappt 5,6 miljoner kronor. För kommunkoncernen blev resultatet 6,9 miljoner kronor.

Inte bara spara

Hälften av kommunens sex verksamheter visade plus under året. Vård och omsorg har det fortfarande tungt, med en åldrande befolkning och ökande behov. Underskottet blev 12,6 miljoner kronor, medan socialtjänstens minus stannade på 6,7 miljoner kronor.

Utbildningsverksamhetens underskott blev 4 miljoner kronor 2018.

Även om året präglades av ekonomisk återhållsamhet gjordes en hel del för att utveckla kommunen. Viktiga steg togs mot förverkligandet av trygghetsboende på flera orter. Ombyggnationer startade på Hagängsgården i Harmånger för 24 trygghetslägenheter, med planerad inflyttning i maj 2019. Beslut togs också om att påbörja arbetet med detaljplanen för trygghetslägenheter i centrala Bergsjö.

Fler bygglovsärenden

I vår utbildningsverksamhet fortsatte Bästa skola-projektet i samarbete med Skolverket och Hasselas sexor flyttade tillbaka till Arthur Engbergskolan.

Inom socialtjänsten påbörjades ett projekt tillsammans med Sveriges kommuner och landsting för att robotisera vissa processer. Metoden har på andra håll effektiviserat handläggningen och ökat rättssäkerheten.

Antalet bygglov som byggnadsnämnden hanterade ökade med 18 procent till 158 ärenden. I Morängsvikens nya LIS-område såldes tre av kommunens tomter. Försäljningen fortsätter under 2019, vilket förutom tillskott till kommunkassan även sannolikt leder till fler bygglovsärenden under kommande år.

Revisionen oroas

Till årsredovisningen skriver kommunens revisorer att styrelse och nämnder bedöms ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt och tillstyrker årsredovisningen. Samtidigt ger de, trots årets positiva resultat, uttryck för fortsatt oro över den ekonomiska utvecklingen för kommunstyrelsens verksamheter.

Årsredovisning 2018 hittar du här

Läs vår tidigare nyhet om bokslutet för 2018

För mer information

Björn Hylenius, ekonomichef, 0652-361 63
Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande, 0730-41 67 81
Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande, 070-397 63 23