MENY

2019-04-01

Hälsocentrals framtid i fokus på fullmäktige

Framtiden för Bergsjö hälsocentral fick en framskjuten roll vid måndagens kommunfullmäktige i Kulturhuset Bergsjögården. Efter fem år utan höjning kommer också priset för matlådor att öka från 1 juni.

Region Gävleborg har fattat beslut om att lämna vårdcentralen till en privat vårdgivare. Beslutet har väckt oro både bland invånare och bland politiker. Dels ställdes frågor från allmänheten om vilken information Nordanstigs kommun fått från regionen och om kommunen getts möjlighet att påverka beslutet. En annan fråga gällde hur förändringen påverkar kommuninvånarna.

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S), svarade att kommunen bara kort tid innan Region Gävleborg offentliggjorde sina planer fick information om förändringen. Han sa också att frågetecknen bland allmänheten är många och att det nu åligger kommunen att kräva regionen på svaren.

"Kan komma att omprövas"

Oppositionsföreträdaren Tor Tolander (M) påminde i sin interpellation om att förändringen innebär att LOV, Lagen om valfrihetssystem, upphör att gälla om regionens planer blir verklighet. Bergsjö hälsocentral skulle också enligt Tolanders uppgifter bli en filial, som har mindre långtgående krav på bland annat läkarnärvaro och akutverksamhet.

I sitt interpellationssvar såg Stig Eng (C), en klar försämring både för invånarna och för kommunens omsorgsverksamheter om den planerade förändringen genomförs. Han sade också att regionen i möte med kommunen sagt att beslutet kan komma att omprövas om någon ytterligare kvalificerad vårdgivare visar intresse för att driva Bergsjö hälsocentral.

Miljöbokslut med byggklotsar

Årsredovisningen är ett omfattande dokument. Kommunchefen redogjorde för det ekonomiska utfallet och för måluppfyllelsen. Dragningen av miljöbokslutet illustrerades med hjälp av byggklotsar och blev en uppskattad del av årsredovisningen.

En sammanfattning av årsredovisningen

Höjda råvarupriser och ökade lönekostnader gör att priset på biståndsbedömda matlådor höjs till 59 kronor från 1 juni 2019. Det tidigare priset sattes 2014 och innefattade även dryck. Dryck kommer i och med förändringen att kosta 5 kronor extra för den som önskar och efterrätt 10 kronor. Från 2020 justeras priset årligen med konsumentprisindex.

Både Sandra Bjelkelöv (SD) och Carina Ohlson (C) flaggade för risken att matlådor väljs bort av kostnadsskäl med risk för undernäring bland äldre. Verksamheten uppmanades att hålla ett öga på utvecklingen.

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se