MENY

2019-03-31

Förtydligande om förslag till nya priser på hemtjänstens matlådor

I nr 318 av Nordanstigarn som delas ut i dagarna finns det med information om nya priser på matlådor som distribueras av hemtjänsten. Priserna är ett förslag som kommunfullmäktige kommer att ta ställning till på sammanträdet den 1 april.

Om kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny prissättning börjar de gälla den 1 maj 2019.

För mer information kontakta

Karin Henningsson, kostchef
0652-361 64, kostochstad@nordanstig.se