MENY

2019-03-22

Ny chans till fiber i Hassela glesbygd

För få tecknade avtal gjorde att fibersatsningen i Hassela glesbygd lades på is härom månaden. Nu ser det trots allt ut som att ett större antal fastigheter i trakten kan komma att få sina anslutningar.

Fiberprojektet i Hassela glesbygd stoppades i början av februari efter att alltför få hushåll valt att teckna avtal . För att komma vidare har fiberkartan nu ritats om för att rädda delar av projektet.

– Bäst hade förstås varit om vi kunnat bygga enligt ursprungsplanen. Nu gick inte det, men det ser ändå ut som att vi kommer att kunna ansluta en ganska stor andel av de fastighetsägare som valde att teckna avtal, säger teknik- och hållbarhetschef EvaLinda Grensman.

Statliga bidragen avgör

Kommunens styrgrupp för bredband har därför gett vårt delägda bolag Fiberstaden i uppdrag att ansöka om godkännande av ny gränsdragning för fiberprojektet. Vid positivt besked kan de statliga bidrag som tidigare beviljats i så fall betalas ut, och arbetena beräknas kunna starta i sommar och slutföras under nästa år.

Den nya planen omfattar 125 fastigheter; 80 villor, 43 fritidshus och två företag. Bara så kallade accessnät byggs, inga kostsamma transportnät. Notan beräknas landa på cirka 14,5 miljoner kronor, där 8,7 miljoner utgör statligt stöd. Bara fastighetsägare som redan tecknat sig är aktuella för anslutning. Fiberstaden kommer senare att informera vilka de aktuella fastigheterna i det nya området är. Det sker via utskick och på fiberstaden.se Länk till annan webbplats.. Efteranmälningar kan i undantagsfall komma att godtas, men bara för permanentboende.

Avsevärt billigare

– Jag är glad att det nu ser ut som att vi kan komma igång trots att det såg så dystert ut tidigare i vinter, säger kommunalråd Ola Wigg. Upplägget är bra också för att det öppnar för att vi senare kan återkomma till Hasselaområdet och fortsätta utbyggnaden med hjälp av bidrag om vi framöver ser att det finns efterfrågan.

Hassela glesbygdsprojekt kostnadsberäknades från början till cirka 23 miljoner kronor. Att bygga det nya fibreringsområdet är avsevärt billigare och frigör pengar som kan satsas på att öka takten i fiberutbyggnaden i andra delar av kommunen och till förtätningar i redan utbyggda områden.

Mer om bredband i Nordanstig

Bilden visar ett landskap och texten "Nya friska tag: vi ritar om fiberkartan"

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande, 0730-41 67 81
Stig Eng, ledningsutskottets ordförande, 070- 397 63 23
EvaLinda Grensman, verksamhetschef Teknik och hållbarhet, 0652-361 46