MENY

2019-03-21

Tack för hjälpen med att spara på vattnet!

MittSverige Vatten & Avfall riktar ett stort tack till Ilsboborna för hjälpen med att hushålla med dricksvattnet den senaste tiden.

Man har nu hittat och åtgärdat en större vattenläcka på distributionsnätet på orten. Därmed har vattenåtgången minskat med 40 kubikmeter per dygn och dricksvatten behöver inte längre fyllas på med tankbil från Bergsjö.

Men fortfarande är grundvattennivåerna låga i Ilsbo och MittSverige Vatten & Avfall uppmanar till att fortsätta att vara sparsam med dricksvattnet.

Från kommunens sida håller vi förstås med och påminner om att vi alla kan hjälpa till att hushålla med denna viktiga resurs oavsett var vi bor.

MittSverige Vatten & Avfalls webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips på hur du kan spara på vattnet