MENY

2019-03-19

Välkommen till Homons ÅVC med ditt farliga avfall

Från 1 april kommer vi inte längre att ta emot farligt avfall vid återvinningscentralen i Hassela. Kunder som vill lämna farligt avfall hänvisas istället till Homons ÅVC i Jättendal.

I Nordanstig finns två återvinningscentraler; Hassela ÅVC och Homons ÅVC. På återvinningscentralen i Hassela har kunderna hittills kunnat lämna sitt farliga avfall. Mängderna har varit ganska små och framför allt kommit in under sommarhalvåret.

Kraven på kommunerna att hantera det farliga avfallet ökar ständigt och nya miljöbestämmelser leder i sin tur ofta till behov av omfattande investeringar. Att ha två mottagningar för farligt avfall relativt nära varandra är enligt avfallschef Jimmy Nilsson, inte ekonomiskt försvarbart. Därför kommer farligt avfall bara att kunna tas emot vid Homons ÅVC från och med 1 april 2019.

– Utifrån de förhållandevis små mängderna farligt avfall på Hasselacentralen kan vi inte motivera den investering som krävs för att fortsätta att ta emot det, säger Jimmy Nilsson. Anläggningen på Homon är toppmodern och ligger inte mer än 25 minuter bort från Hassela.

De största mängderna av farligt avfall är spillolja, färger, kemikalier och bilbatterier, liksom olika slags sprejburkar. Asbest har sedan tidigare bara kunnat lämnas vid Homons återvinningscentral.

Precis som tidigare kommer metaller, deponiavfall, brännbart, byggavfall och elektronikskrot att kunna lämnas på Hasselacentralen. Kläd- och textilinsamling, förpacknings- och tidningsinsamling stannar också i Hassela där även hushållsbatterier kan lämnas fortsättningsvis.

För mer information om förändringen, kontakta Avfall och återvinnings kundtjänst.

Mer om avfall och återvinning

Bild på personalen vid Homons återvinningscentral i Jättendal.

Här är gänget som tar emot ditt farliga avfall efter 1 april.

För mer information

Kundtjänst – Avfall och återvinning
0652-361 86