MENY

2019-03-13

Kommunens vattenbolag uppmanar till sparsamhet

Reservoaren i Ilsbo måste just nu regelbundet fyllas på med tankbil. Tills problemet är löst uppmanar MittSverige Vatten till sparsamhet med dricksvattnet på orten.

Grundvattennivåerna i vattentäkten i Ilsbo är ovanligt låga. Bristen beror bland annat på den snabba snösmältningen ifjol och på sommarens torka. Nu fylls reservoaren på med dricksvatten från Bergsjö, en metod som är kostsam och i längden ohållbar. Transporterna sker med tankbil.

MittSverige Vatten & Avfall uppmanar därför hushållen i Ilsbo att hushålla med vattnet för att det ska räcka till alla som behöver.

Först till våren kan arbetena med att leta eventuella läckor på ledningsnätet påbörjas. MittSverige Vatten & Avfall kommer också att undersöka om det behövs en annan och mer långsiktig lösning för vattenförsörjningen i Ilsbo.

Här är några tips på hur du kan hjälpa till med att spara på vattnet:

  • Laga läckor, droppande kranar och rinnande toaletter. Det sparar mycket vatten.
  • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo.
  • Fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör dem och handdiska inte under rinnande vatten.
  • Vattnet ska räcka till hushållet, inte till att spola en isbana eller fylla en badtunna.
  • Ta snabba duschar istället för att bada.
  • Stäng av vattnet under tiden du tvålar in dig och medan du borstar tänderna.
  • Tvätta bilen på en biltvätt, inte hemma.

MittSverige Vatten & Avfalls webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om dricksvatten här

Stiliserad bild av en vattenkram och ett glas.

För mer information

MittSverige Vatten & Avfall
020-120 25 00

kundservice@msva.se