MENY

2019-02-28

Stort engagemang hos ledamöterna på årets första UF

Engagemanget var stort hos ledamöterna på årets första ungdomsfullmäktige som hölls den 18 februari. På dagordningen stod bland annat psykisk hälsa bland ungdomar, skolmaten, buskörning med EPA-traktorer och behovet av bättre bussförbindelser.

Diskussionen om att många unga mår dåligt engagerade och ledamöterna funderade på vad man kan göra för att förbättra den psykiska hälsan hos ungdomarna i vår kommun. Ett förslag kommer att lämnas till Utbildningsutskottet om att lärarna behöver ta ett större ansvar för att hantera och motarbeta mobbing och rasism och att ungdomar ska erbjudas samtal med ungdomsmottagningen.

Flera miljöfrågor

Under punkten miljöfrågor togs flera ämnen upp. Det finns önskemål om mer vegetarisk mat i skolan och att mer energirik mat serveras de dagar eleverna har prov. En skrivelse kommer att skickas till Elevrådet och Kostenheten med önskemålen kring skolmaten.

Buskörning av EPA-traktorer på kvällar och nätter är ett problem och behöver stoppas för att spara på miljön och öka trivseln. En annan fråga var behovet av bättre bussförbindelser främst mellan Hassela-Harmånger, Hassela-Sundsvall och Bergsjö-Strömsbruk. UF skickar båda frågorna till kommunstyrelsen för återkoppling.

Tillfälle att öva

Ledamöterna fick öva på att tala inför gruppen och några tränade också på att ha rollen som ordförande. Kommunfullmäktiges ordförande Carin Walldin och förste vice ordförande Pernilla Kardell gav stöd.

Nästa ungdomsfullmäktige kommer att hållas den 15 april.

Protokollen från ungdomsfullmäktige kan du läsa på nordanstig.se/uf.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03
eva.engstrom@nordanstig.se

nordanstig.se/uf