MENY

2019-02-28

Samarbete med Nordanstig Vatten om dammutrivning

För att återställa naturliga vattensystem till förmån för djur och andra organismer planeras rivning av två dammar i Gnarpsån, Gällsta och Milsbron. Nu har Nordanstig Vatten och Nordanstigs kommun träffat en överenskommelse för att samarbetet ska fungera på bästa sätt.

Det har funnits en oro för att vattentäkten i Sörfjärden skulle påverkas av rivningarna, men det ligger i allas intresse att den inte påverkas negativt säger Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi kommer att jobba tillsammans med Nordanstig Vatten för att säkra vattentillgången, säger Ola Wigg. Nordanstig Vatten kommer att vara delaktiga i arbetet med det kontrollprogram som ska genomföras.

Dammrivning aktuell först 2020

En rivning av dammarna är aktuell först 2020 för att det ska finnas tid att påbörja kontrollprogrammet innan utrivning. Programmet fortgår sedan under och efter rivning för att kunna se och utvärdera eventuella effekter av den nivåsänkning av vattnet som blir vid en dammutrivning.

Bilden visar en damm

Dammen i Gällsta.

För mer information kontakta

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81
ola.wigg@nordanstig.se

Anneli Wikner, VD för Nordanstig vatten AB
073-276 13 01
anneli.wikner@msva.se