MENY

2019-02-25

Spännande gestaltning gav arkitekturpris

Callermos hus i Sörfjärden tilldelas Nordanstigs kommuns Arkitektur- och byggnadsvårdspris för 2018. Ägarna Per och Lena Callermo mottog priset vid måndagens fullmäktigesammanträde.

Huset är beläget i Sörfjärden, Gnarp, där byggnadens moderna formspråk i samspel med den omgivande naturen och det vidsträckta havet, visat sig vara ett vinnande koncept.

Juryn har bestått av byggnadsnämndens ordinarie ledamöter, byggnadsinspektörer och byggnadsnämndens sekreterare.

Priset delades ut vid måndagskvällens fullmäktigesammanträde av förra mandatperiodens 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden, Ola Wigg. Förutom diplom och en plakett att sätta på fasaden, gratulerades vinnarparet Per och Lena Callermo, även med blommor.

Motiveringen lyder:

”Med en hög arkitektonisk ambitionsnivå och en spännande gestaltning har byggnaden anpassats väl till platsen. Genom sin diskreta placering delar byggnaden med sig av den fantastiska vyn mot havet samtidigt som den genom sitt spännande uttryck skapar nyfikenhet hos betraktaren.”

Arkitektur- och byggnadsvårdspriset inrättades 2016 för att premiera insatser för god arkitektur för såväl byggnader som bebyggelsemiljöer. Priset har delats ut en gång tidigare, den gången till Leif Berlin för Klasuddens restaurang i Sörfjärden.

För mer information

Douglas Helsing, planarkitekt
0652-367 43, douglas.helsing@nordanstig.se