MENY

2019-02-15

Årets andra företagsbesök gjordes hos Hälsingeläkarna

Den 14 februari besökte delar av Näringslivsenheten tillsammans med kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng och oppositionens företrädare Tor Tolander Hälsingeläkarna AB i Harmånger eller ”HC i Harmånger” som de flesta säger.

Hälsingeläkarna ägs av Birgitta Ellström, Per Granström och Lena Bergqvist som etablerade verksamheten i Harmånger 2010 när Hälsovalet infördes i Sverige. Företaget var ett av de första som etablerade sig på landsbygden – idag finns de flesta privata hälsocentralerna i städerna.

Viktigt med kontinuitet för både personal och patienter

Hälsingeläkarna har mellan 20 och 25 anställda och när det finns behov att rekrytera personal anställer man helst personer från bygden. Det kan vara svårare att rekrytera läkare i närområdet, men det är inte omöjligt. Hälsingeläkarna strävar efter att vara en bra och attraktiv arbetsgivare.

– Det är viktigt med kontinuitet både för personal och patienter, säger Lena Bergqvist. Att kunna träffa samma personer när du har ett vårdbehov ger trygghet och tillit.

Hälsingeläkarna har också mottagning i Gnarp fem dagar i veckan och då erbjuds bland annat provtagning.

Framtiden

Det finns en viss ovisshet om framtiden eftersom det händer mycket inom vårdsektorn både på nationell- och regional nivå, men inom en snar framtid kommer företaget att behöva utöka sin verksamhet. Per Granström verkar inte orolig för framtiden:

– Vi kör på dag för dag!

Helena Havela och Barbro Björklund från Näringslivsenheten, kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng och oppositionens företrädare Tor Tolander tackar för ett trevligt och intressant företagsbesök.

Bilden visar två kvinnor och en man utanför dörren in till en hälsocentral.

Hälsingeläkarna AB ägs av Lena Bergqvist, fysioterapeut, Birgitta Ellström, administratör och Per Granström, läkare.

För mer information kontakta

Barbro Björklund, näringslivsutvecklare
0652-360 16
barbro.bjorklund@nordanstig.se