MENY

2019-02-14

Kom och berätta vad du tycker om översiktsplanen 2035

Ett förslag till kommuntäckande översiktsplan 2035 var på samrådsutställning hösten 2018. Eftersom det bara kom in ett fåtal yttranden från allmänheten bjuder vi nu in till kvällsmöten för att få in fler synpunkter.

Översiktsplanen beslutas av kommunfullmäktige och har en central roll i kommunernas arbete med att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. Översiktsplanen är inte bindande, men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

– Vi vill att så många kommuninvånare som möjligt tycker till om planen, säger Daniel Gunsth, ordförande i byggnadsnämnden. Det är en chans att påverka och vi vill veta att vi tänker rätt i vår planering. Jag uppmanar både privatpersoner och företagare att komma till mötena.


Möten om översiktsplanen 2035

Ort

Plats

Datum

Hassela

Hasselagården,

Torggränd 8

21 februari

kl.18.00–20.00

Bergsjö

Bergsjögården,

Södra vägen 4

26 februari

kl.18.00–20.00

Gnarp

Blå gården,

Kyrkvägen 38

28 februari

kl.18.00–20.00

Jättendal

Godtemplargården Jättendal,

Skolvägen 8

6 mars

kl.18.00–20.00

Harmånger

Bringstaskolan (matsalen),

Backvägen 8

7 mars

kl.18.00–20.00

Stocka

Stocka Folkets Hus,

Morängsvägen 7

13 mars

kl.18.00–20.00

Ilsbo

Församlingshemmet,

Kyrkvägen 17

20 mars

kl.18.00–20.00


För mer information kontakta

Matts Grad, arkitekt
0652-361 94
matts.grad@nordanstig.se

nordanstig.se/op2035