MENY

2019-02-13

Årets första ungdomsfullmäktige hålls 18/2

Måndagen den 18 februari hålls årets första ungdomsfullmäktige på Bergsjögården. På dagordningen står bland annat miljöfrågor. Mötet är öppet för allmänheten och du är välkommen som åhörare.

Ungdomsfullmäktige

Tid: Måndag den 18 februari 2019 kl. 16.30–18.30

Plats: Kulturhuset Bergsjögården, Södra Vägen 4, Bergsjö

Kallelse till sammanträde

1. Inledning

2. Talarövning
Öva på att tala inför varandra, tala i mikrofon. Ordförande och vice ordföranden från stora fullmäktige deltar och ger tips.

3. Val av ordförande för Ungdomsfullmäktige
Ordförande och vice ordföranden från stora fullmäktige deltar och ger tips.

4. Miljö
Hur vill UF arbeta med miljöfrågor? Stora fullmäktige kommer att besluta arbeta enligt Agenda 2030. Vad vill UF?

5. Psykisk hälsa

6. Nästa möte
Utvärdering av dagens möte. Datum för nästa UF. Ärenden på nästa UF.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se

nordanstig.se/uf