MENY

2019-02-12

Stopp för fiberprojekt i Hassela glesbygd

För få tecknade avtal och ökade kostnader sätter käppar i hjulen för bredbandssatsningen i Hassela glesbygd. Tillsammans med Fiberstaden försöker vi nu hitta andra sätt till utbyggnad.

Utan statligt stöd blir det för dyrt att bygga fibernätet i Hassela glesbygd. Av projektets budget på 23 miljoner kronor skulle Nordanstigs kommun bekosta drygt tio miljoner. Resten finansierades via statliga bidrag på villkor att minst 86 procent av de permanenta hushållen beställt en anslutning.

Efter att tiden för att teckna avtal gick ut 31 januari står det klart att 66 procent valt att teckna sig för fiberanslutning. Det innebär att projektet, som drivs av det delägda bolaget Fiberstaden, inte är berättigat till stödet från staten på cirka 13 miljoner kronor.

– Att bygga utan de fulla statliga bidragen är helt enkelt inte möjligt, det blir för dyrt, säger Ola Wigg, kommunalråd.

Från kommunens sida har det funnits stora förhoppningar på projektet. Nu konstateras att villkoren för utbyggnad i glesbygd är tuffa. Den nationella bredbandsstrategin säger att 95 procent av befolkningen ska ha tillgång till 100 mbit bredband senast år 2020. För många glesbygdskommuner är det en omöjlighet och ledningsutskottets ordförande Stig Eng ser detta som ett nationellt problem som behöver tas på allvar på regeringsnivå.

– Jag kan inte se hur vi och andra småkommuner ska ha råd. Det behövs en ny strategi och mer pengar, säger han.

Fiberstaden ska nu se om det finns andra sätt att inom rimlig tid kunna erbjuda bredband i Hassela glesbygd. Uppdraget är förutsättningslöst och utesluter inte andra tekniska lösningar eller förändrade avgränsningar för området Hassela glesbygd – med eller utan statliga bidrag.

Läs mer om bredband på vår webbplats

Vy över Hassela med Älvåsen i bakgrunden.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
0730-41 67 81

Stig Eng, ledningsutskottets ordförande
070- 397 63 23