MENY

2019-02-05

Plus i den kommunala ekonomin igen

Det preliminära bokslutet visar ett positivt resultat för 2018 på 5,6 miljoner kronor.

– Vår personal har gjort ett fantastiskt arbete med att hålla nere kostnaderna, säger kommunstyrelsens ordförande.

Staten ställer krav på att Sveriges kommuner ska ha en budget i balans. Efter att under 13 år i följd ha visat positiva resultat i den kommunala budgeten ställdes Nordanstig 2017 inför ett så kallat återtagande. Återtagandet hade sin bakgrund i ett minusresultat och målet blev att nå budgetbalans igen inom tre år.

Årsbokslutet visar nu att balansen i den kommunala budgeten redan efter ett år är återställd. Däremot når inte resultatet för 2018 hela vägen upp till den budget som kommunfullmäktige beslutat om. Målet var ett överskott på drygt 8,8 miljoner kronor, men stannar på knappt 5,6 miljoner kronor.

"Inte en snabb process"

– Vi jobbar hårt med effektiviseringar i verksamheterna, men det är ingen snabb process. Utifrån omständigheterna måste vi vara mycket nöjda med utfallet, säger kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S).

Han betonar personalens insatser för det positiva resultatet.

– Jag vill tacka medarbetarna ute i verksamheterna. Utan deras hårda arbete hade det inte gått att vända utvecklingen så snabbt som vi gjort, säger Ola Wigg.

"Fortsatta effektiviseringar"

Kommunchef Fredrik Pahlberg har lett förvaltningens arbete för att vända den kommunala skutan.

– Det här är resultatet av hårt arbete ute i verksamheterna. Fyra av sex verksamheter förbrukade mindre resurser 2018 än året före och verksamheterna levererar ett resultat som är knappt 8 miljoner bättre än delårsbokslutet. Hela underskottet från 2017 är nu återställt och vi går in i 2019 med en stram budget utan sparpaket. Däremot kommer vi att behöva fortsätta att effektivisera i våra verksamheter, säger Fredrik Pahlberg.

De stora underskotten finns i de mjuka verksamheterna, där Vård och omsorg dras med ett underskott på 12,5 miljoner kronor för 2018. Det oroar Ola Wigg:

– Vi ser att medborgarnas behov ökar av bland annat omsorg och att fler behöver insatser. Det påverkar kostnadsutvecklingen och innebär att det kommer att krävas fortsatt effektiviseringsarbete.

"Ett konstruktivt samarbete"

Även den sociala omsorgen och utbildningsverksamheten visade minussiffror, tillsammans knappt 11 miljoner kronor förra året. De mjuka sektorerna har i allmänhet svårare att snabbt ställa om verksamheten som ofta är lagstyrd, medan teknik, samhällsutveckling och stab kan påverka kostnader genom att till exempel skjuta projekt och liknande framåt.

Det fanns inför delåret 2018 farhågor om ett nytt underskott. Kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng (C), kan konstatera att så inte blev fallet, och gläds förstås över att ekonomin kunde ges en ny riktning.

– Vi var snabba med politiska beslut som direkt bidrog med 3 miljoner, och med effektiva åtgärder kunde utvecklingen brytas. Man får se det här som ett konstruktivt samarbete mellan personal och politik, säger Stig Eng.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande, 0730-41 67 81
Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande, 070-397 63 23
Fredrik Pahlberg, kommunchef, 0652-361 01
Björn Hylenius, ekonomichef, 0652-361 63