MENY

2018-12-20

Ola Wigg nytt kommunalråd i Nordanstig

Drygt tre månader efter valet fick Nordanstig på torsdagskvällen en kommunstyrelse för mandatperioden 2019–2022. Ny kommunstyrelseordförande blir Ola Wigg (S) med Stig Eng (C) som 1:e vice ordförande och Ulrika Jonsäll (V), 2:e vice ordförande.

Frågan om kommunstyrelsens sammansättning och en rad andra val till nämnder och samverkansorgan bordlades vid det förra fullmäktigesammanträdet 10 december. Vid torsdagens sammanträde klubbades valen i rask takt, och det gjordes – med några undantag – i enlighet med Valberedningsnämndens förslag.

Lämnade socialdemokraterna

En ändring i kommunstyrelsens uppställning handlade om att Johan Norrby (SD) går från ersättare till att bli en av de 13 ordinarie ledamöterna. Listan över de 26 ersättarna i kommunstyrelsen korrigerades så till vida att föreslagna Svetlana Molberg, som inför förra kommunfullmäktige valde att lämna Socialdemokraterna för att bli så kallad politisk vilde, ersattes av Lena Svensson (S). Till ny ersättare efter Johan Norrby valdes Eva Andersson (SD).

Ny ordförande i byggnadsnämnden blir Daniel Gunsth (S) och vice ordförande blir Johan Persson (C).

Tackade för förtroendet

Till oppositionsföreträdare valdes Tor Tolander (M), en roll han innehaft även den gångna mandatperioden.

Ola Wigg (S), som vid årsskiftet tillträder som nytt kommunalråd avslutade kvällens sammanträde genom att tacka för förtroendet och sa att det är en ära att ha fått det.

Den nya mandatperiodens första kommunstyrelsesammanträde äger rum 8 januari.

Kommunalrådet Ola Wigg vid skrivbordet i sitt arbetsrum.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare

0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se