MENY

2018-12-20

Nya avgifter för avfallshantering 2019

Avfallstaxan höjs från och med årsskiftet. Höjningen är ovanligt stor och beror bland annat på att intäkterna inte täcker avfallsverksamhetens kostnader.

En grundläggande princip på miljöområdet är att kostnaderna för hantering av hushållens avfall exakt ska täckas upp av avfallstaxan. Så är inte fallet i dag. Kostnaderna för hanteringen överstiger avgifterna och därför behöver avfallstaxan justeras.

Kommunfullmäktige har därför beslutat att från 1 januari 2019 höja taxan för hantering av hushållsavfall med 50 procent där både grund- och hämtningsavgifterna höjs. Samtidigt beslutades om en 15-procentig höjning av priset för slamhantering.

Nordanstigs taxor ligger efter höjningen i nivå med jämförbara kommuners.

Samtidigt sker mindre justeringar av några andra avgifter, bland annat avgifter för framkörning, akut tömning och utkörning av sopkärl. Höjningarna är två procent och görs av miljöskäl.


Exempel på taxeförändringar


Nuvarande taxa

Ny taxa

Grundavgift – villa permanentboende

333 kronor

499 kronor

Hämtning var 14:e dag, 140 L

861 kronor

1 293 kronor

Hämtning slam (4m3), avvattningsbil

1 525 kronor

1 754 kronor

två mörkgröna soptunnor

För mer information kontakta

Kundservice – Avfall och återvinning

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00
0652-361 86, avfall@nordanstig.se