MENY

2018-12-14

Planer för Pride-dag 2019

Det började med att kommunstyrelsen bestämde att en regnbågsflagga skulle köpas in och nu påbörjas planerna för en Pride-dag i maj 2019. Något som många tycker är på tiden.

När Skogsrå Productions kontaktade kommunen om sina planer på ett Prideevenemang nästa år fick de gehör. Kommunens ledning ställer sig mycket positiv och kommer att stötta arrangemanget. Ambitionen är att Pridedagen ska genomföras i slutet av maj 2019, men inget datum är beslutat än.

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson är glad över planerna:

– Det här handlar om mänskliga rättigheter och vilka värderingar vi som kommun står för, säger Monica Olsson. Alla ska känna sig välkomna till Nordanstig. Flera av våra grannkommuner har redan Pride-evenemang och vi har diskuterat länge att ha något liknande också i vår kommun. Därför är jag mycket glad över att det nu blir av även här.

Samarbete påbörjas

Den 13 december hade Hans-Åke Oxelhöjd, chef för Samhällsutveckling och kommunikation, ett möte med Daniella Eriksson Dahlström och Johanna Sandström som driver företaget Skogsrå Productions. Syftet med mötet var att påbörja ett samarbete kring en Pride-dag i Nordanstigs kommun.

–Vi kommer att stötta det här initiativet till 100 procent och jag var så nöjd när mötet var avslutat, säger Hans-Åke Oxelhöjd. I ett modernt samhälle ska det finnas plats för alla, oavsett olikheter, och vi tror att den inställningen kan bidra till att Nordanstig växer sig starkare i framtiden.

Pride-flagga tillfälligt upphängd i kommunhuset

Johanna Sandström, Daniella Eriksson och Hans-Åke Oxelhöjd visar upp kommunens nyinköpta Pride-flagga.

För mer information kontakta

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef Samhällsutveckling och kommunikation
0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se