MENY

2018-12-11

Vinter på våra vägar

Det är vinter och det innebär att det är vinterväglag även om det inte kommit några snömängder än. I vår kommun är det Trafikverket och vägsamfälligheterna (vägföreningarna) som sköter vinterväghållningen.

På Trafikverkets webbplats finns information om vilka vägar de ansvarar för. Trafikverkets kontaktcenter nås på 0771-921 921 och kan svara på frågor. Bor du vid en väg som sköts av en vägförening kontaktar du dem direkt om du har frågor om vinterväghållningen där.

Klassning styr när vägen blir plogad

De vägar som Trafikverket ansvarar för har olika klassning som styr när det blir plogat. Hur lång tid det tar för plogbilen att komma till vägen beror på hur trafikerad den är. Klicka på bilden för att se vilka vägar Trafikverkets upphandlade entreprenörer plogar. Det här gäller under normala vinterväderförhållanden:

Klass 1 (röd)

När det fallit 1 cm snö, har plogbilen 2 timmar på sig att ploga sträckan. Efter att det slutat snöa ska vägen vara snö- och isfri inom 2 timmar. Halkbekämpas normalt med salt.

Klass 2 (orange)

När det kommit 1 cm snö, har plogbilen normalt 3 timmar på sig att ploga sträckan. Efter att det slutat snöa ska vägen vara snö- och isfri inom 3 timmar. Halkbekämpas normalt med salt.

Klass 3 (gul)

När det kommit 1 cm snö, har plogbilen normalt 4 timmar på sig att ploga sträckan. 4 timmar efter avslutat snöfall ska det finnas åtminstone snö- och isfria hjulspår på vägen. Snösträngar kan alltså förekomma. Halkbekämpas normalt med salt.

Klass 4 (grön)

När det kommit 2 cm snö, har plogbilen normalt 5 timmar på sig att ploga sträckan. 5 timmar efter avslutat snöfall får det ligga högst 2 cm snö på vägen. Halkbekämpas normalt med sand.

Klass 5 (grå)

När det kommit 3 cm snö, har plogbilen normalt 6 timmar på sig att ploga sträckan. 6 timmar efter avslutat snöfall får det ligga högst 3 cm snö på vägen. Halkbekämpas normalt med sand.

På några vägar kan åtgärdstiden skilja sig från vad som anges som normaltider i listan. Om temperaturen understiger sex minusgrader godkänner Trafikverket att en del snö och is finns på vissa vägar också efter halkbekämpning.