MENY

2018-12-05

Stopp min kropp – viktigt att barn sätter gränser

Nu har temaveckan ”Stopp min kropp” genomförts på två av våra skolor, Lönnbergsskolan och Ilsbo skola. Eleverna har fått lära sig om barns rättigheter och vad kränkningar är med ett material från Rädda Barnen som grund.

Elisabeth Hulin är skolkurator och har lagt upp temaveckan som först genomfördes vecka 46 på Lönnbergsskolan för eleverna i F–3 och vecka 48 på Ilsbo skola för eleverna i F–5. Klasserna har arbetat med temat under en lektion per dag tillsammans med klasslärare. De har fått läsa, skriva, rita, måla, klippa och klistra, titta på kortare informationsfilmer och diskutera.

– Känslor är viktigt, säger Elisabeth Hulin. Vi vill från skolans sida bidra till och stärka barnen i deras trygghet och självkänsla. De ska veta att den egna kroppen är något värdefullt som de själva bestämmer över.

Bra och dåliga hemligheter

Bra och dåliga hemligheter är ett ämne som tas upp under temaveckan. En bra hemlighet är något roligt, som till exempel ett överraskningskalas eller en fin present. En dålig hemlighet gör att man kan känna sig rädd, orolig, arg eller ledsen när man tänker på den. En dålig hemlighet ska man berätta om för en vuxen man litar på för att få hjälp. Barnen ska känna att det finns någon som lyssnar och våga berätta när något är fel.

Under temaveckan används boken ”Vilda säger nej” som är utgiven av Childhood Foundation. Den passar särskilt bra för de yngre barnen i förskoleklass.

– I boken finns exempel på situationer när huvudpersonen Vilda säger nej. I berättelsen blir det tydligt för barnen att man får och kan sätta gränser för sin kropp, säger Elisabeth Hulin. Som vuxna kan vi lära och hjälpa barnen genom att fråga om vi får ge barnet en kram. Säger barnet nej så ska vi acceptera och respektera svaret och tänka att barnet vågar sätta gränser för sin kropp när det är något han eller hon inte vill.

Viktigt att vara tydlig

När man pratar med barn om svåra saker är det viktigt att använda ett tydligt språk. Ett sätt att vara tydlig är till exempel att benämna kroppsdelar på rätt sätt och därför är två teman under veckan ”Kroppens privata områden” och ”Kroppens gränser”.

– Det är viktigt att vi vuxna vågar prata och är tydliga för att barnen ska våga berätta när något inte är eller känns bra, säger Elisabeth Hulin. Det är genom att prata med barnen vi gör dem medvetna och får dem att förstå. Vi måste våga säga att de flesta vuxna är snälla, men att det också finns vuxna som inte är det, som gör saker man inte får göra. Och det är aldrig barnets fel!

Utvärdering

Reaktionerna från eleverna har varit blandade, men övervägande positiva. En elev beskriver temaveckan så här: ”Det har varit bra. Nästan som me too fast för barn”.

Pedagogernas stora engagemang har varit en förutsättning för att genomföra ”Stopp min kropp”. Nu ska en utvärdering göras och förhoppningen är att ”Stopp min kropp” kommer att kunna genomföras även på de andra skolorna i kommunen.

Hand med texten STOPP!