MENY

2018-12-05

Många nyfikna på Hasselas nya fiberprojekt

Ett av de statliga bidragen är redan beviljat. Nu behöver bara tillräckligt många teckna sig för en fiberanslutning så kan miljonprojektet i Hasselaskogarna vara på god väg.

Ett 60-tal portioner med kaffe, bullar och rulltårta väntade i Hasselagården på tisdagskvällen. Intresset för bredband är stort och Fiberstadens och kommunens möten om utbyggnaden brukar vara välbesökta.

Nu blev uppslutningen bättre än väntat och cirka 75 fiber- och fikasugna Hasselabor dök upp.

– Fantastiskt roligt att så många kom, säger EvaLinda Grensman, verksamhetschef på Nordanstigs kommun med ansvar för fiberutbyggnaden. Både vi och Fiberstadens representanter fick många frågor.

20 miljoner kronor

Det stora intresset kan ha att göra med att Hassela tätort nyligen byggts så framgångsrikt, tror EvaLinda. Det har antagligen ökat förtroendet och förhoppningarna i det här nya projektet, funderar hon.

Det är inget litet projekt. Sammanlagt satsas cirka 20 miljoner kronor, där kommunen står för hälften och resterande del söks från Jordbruksverket och Tillväxtverket, där de senare redan beviljat stöd. Men för att projektet ska bli verklighet krävs ändå att 86 procent av de fastboende hushållen ansluter sig.

"Ökar värdet på huset"

– Jag tror att Hasselaborna förstår att man måste ta den här chansen om det här området ska få framtidssäkert fiber. Man ska komma ihåg att det ökar även värdet på huset, säger EvaLinda Grensman.

Hon är själv Hasselabo och hoppas att man när teckningstiden går ut 29 januari ska ha fått tillräckligt många avtal. I så fall går Fiberstaden och kommunen genast vidare och planerar för byggstart under 2019.

Dyrare i efterhand

Vid tisdagens möte berättade Fiberstadens representanter om erbjudandet som innebär en nyckelfärdig anslutning för 16 000 kronor. En fråga handlade om vilka möjligheterna är att ansluta sig i efterhand och vad kostnaden då skulle bli. Svaret var att en efteranslutning först och främst förutsätter att tillräckligt många ansluter sig för att projektet över huvud taget kan genomföras. Kostnaden bedöms i efterhand landa på runt 25 000 kronor.

Post- och telestyrelsens (PTS) film Nyttan med bredband visades också. Den beskriver hur fiberanslutningen kan användas genom generationerna för nöje och nytta, till exempel digitala välfärdstjänster, som kommer att bli ännu fler i framtiden.

Flygblad till grannarna

Cirka 180 fastboende hushåll och 305 fritidsboenden har i det här projektet fått erbjudande om att ansluta sig till Nordanstigs stadsnät. Hittills har 27 hushåll eller 15 procent sett nyttan och anslutit sig. Det har varit lite trassel med utskicken till hushållen och det är oklart om alla nåtts. Därför kommer nya utskick att göras.

Mötesdeltagarna efterfrågade också flygblad om utbyggnaden, som man vill dela ut i sina områden för att informera grannar om projektet så att det kan komma igång.

"Bästa chansen"

EvaLinda Grensman har lovat att ta fram flygbladen och hon är hoppfull:

– Jag fick verkligen känslan av att folk i bygden vill det här och har viljan att hjälpa till att nå målet. Det gäller nu verkligen att vi får in beställningarna innan 29 januari. Det här är den bästa chansen att få fiber till sin kåk, åtminstone inom överskådlig framtid.

Och fikat då?

– Jodå, det räckte till alla.

Deltagare på fibermöte, Hasselagården

För mer information kontakta

Fiberstaden, 0650-55 60 00
info@fiberstaden.se

EvaLinda Grensman, chef Teknik och hållbarhet