MENY

2018-12-03

Nya former för samverkan kring upphandling

Nu är utredningarna klara kring hur en framtida samverkan kring inköps- och upphandlingsfrågorna i länet kan komma att se ut. Ägarkommunerna har fått två alternativa lösningar att ta ställning till.

I och med att Gävle kommun hösten 2017 beslutade att ansöka om utträde ur det gemensamma kommunalförbundet Inköp Gävleborg ändrades förutsättningarna för de återstående ägarkommunerna. Därför drogs ett utredningsarbete igång med syfte att hitta former för hur man ska samverka kring inköps- och upphandlingsfrågor i framtiden. Nu är utredningarna klara och ägarkommunerna har fått två alternativa lösningar att ta ställning till.

Två alternativ

Det första alternativet innebär nätverkssamarbete kring upphandling i södra Norrland. Det andra alternativet bygger på att Inköp Gävleborg finns kvar som organisation men i bantad version.

– Projektägargruppens sammanvägda bedömning är att det ur ekonomisk, innehållsmässig och organisatorisk synvinkel vore bättre att avveckla kommunalförbundet Inköp Gävleborg och ersätta det med ett välstrukturerat nätverkssamarbete reglerat i ett övergripande samverkansavtal, säger Bengt Friberg som är samordnare i styrgruppen.

Stora upphandlingar tillsammans

Bengt Friberg menar att man i ett nätverk kan samverka kring större upphandlingar, där det finns fördelar med större volymer eller specialistkompetens. Mindre upphandlingar kan kommunerna själva hantera, alternativt köpa tjänster av varandra. Tanken är också att avtal som tecknas av nationella upphandlingsorganisationer ska nyttjas i större utsträckning än hittills.

Beslut senast i februari

– Inköp Gävleborg har under många år fyllt en viktig funktion, säger Sven-Erik Lindestam som är ordförande i projektägargruppen. Både när det gäller att skapa stora volymer och minimera kostnaderna och genom expertkunskap i upphandlingsfrågor. Men eftersom kostnaderna för återstående kommuner i och med Gävles utträde bedöms öka väsentligt behöver vi hitta nya former för samverkan. I och med att lagstiftningen förändrats är också avtalssamverkan möjlig i mycket större utsträckning än tidigare.

Nästa steg för ägarkommunerna är nu att senast sista februari fatta inriktningsbeslut i frågan hur man vill samverka kring inköp och upphandling.

Det här är Inköp Gävleborg

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har funnits sedan 2007 och genomför upphandlingar åt kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn, Älvkarleby, samt ger stöd och rådgivning åt kommunernas förvaltningar och bolag.

Inköp Gävleborg har 26 anställda och finansiering sker huvudsakligen genom ägaravgifter. Under 2017 genomförde man 88 direktupphandlingar samt 400 upphandlingar över direktupphandlingsvärdet. Inköpsvolymen uppgår till cirka 4 miljarder kronor.

För mer information

Sven-Erik Lindestam, kommunstyrelsens ordförande Söderhamns kommun
073-270 68 38

Bengt Friberg, kommunchef Hudiksvalls kommun
070-561 15 20