MENY

2018-11-21

Kommunen tar eventuellt vite för ventilationsbrister

Bergsjögården har fått nedslag på ventilationen som är bristfällig. Miljoninvesteringar krävs, men först vill politikerna veta att satsningen kan motiveras.

Det finns brister i ventilationen i några av kommunens fastigheter visar den obligatoriska ventilationskontrollen. I flera fall klarar anläggningarna inte de moderna kraven och i något fall saknas de.

Byggnadsnämnden har därför utfärdat förelägganden om åtgärder. Planer för att komma till rätta med problemen har tagits fram av kommunförvaltningen.

Mark- och miljödomstolen avgör

Bergsjögården är en av fastigheterna, och här har byggnadsnämnden vänt sig till Mark- och miljödomstolen för att utfärda vite. Förvaltningen har fått offert på ventilationsåtgärderna och notan väntas sluta på 3,8 miljoner kronor. Fler offerter begärs nu in.

Hellre än att skynda på arbetena till en mycket hög kostnad kommer kommunen att acceptera åtminstone ett första vite på 15 000 kronor om Mark- och miljödomstolen skulle tillmötesgå Byggnadsnämndens begäran. Under tiden utreds hur det framtida nyttjandet av Bergsjögården skulle kunna se ut.

Lite nyttjad lokal

En av frågorna blir om det är ekonomiskt försvarbart att investera i lokaler som mätt i tid är så lite nyttjade, eller om det finns verksamheter som skulle kunna samlas i Bergsjögården för att öka nyttjandegraden.

– Storleken på investeringen och den låga nyttjandegraden blir tillsammans ett problem. Nu ska vi vända på den här stenen för att se om vi i framtiden kan använda Bergsjögården på ett bättre sätt som också motiverar investeringen, säger ledningsutskottets ordförande, Stig Eng.

Ansvar mot skattebetalarna

Utskottet har inte varit enigt i frågan och att kommunen utgör ett gott exempel när det kommer till att följa lagstiftningen är självklart, men också viktigt för utskottet, enligt Stig Eng.

– Samtidigt har vi ett ansvar att använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Att göra den här miljoninvesteringen utan att veta hur lokalerna ska användas framöver vore inte ansvarsfullt.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö

En miljoninvestering skulle lättare kunna motiveras om lokalerna användes mer och av fler verksamheter. Nu ska förslag på bättre nyttjande tas fram.

För mer information kontakta

Stig Eng, ledningsutskottets ordförande
070-397 63 23

EvaLinda Grensman, chef Teknik och hållbarhet
0652-361 46