MENY

2018-11-05

Stort intresse för Fröstuna och Stallet

Två av kommunens fastigheter ligger nu ute till försäljning och intresset h ar varit stort. När kommunfullmäktige till slut avgör försäljningen kommer kommunnyttan att väga tungt.

Kommunstyrelsen har beslutat att lägga ut Fröstuna skola i Jättendal och Stallet i Strömsbruk till försäljning hos mäklare. Åtgärden görs för att minska kommunens driftskostnader.

Det finns ett bra intresse för bägge fastigheterna och flera visningar har genomförts.

Fastighetstrateg Thomaz Nordh ansvarar för visning av lokalerna och enligt honom finns många bra tankar hos flera av spekulanterna till verksamheter i lokalerna, verksamheter som skulle gagna vår kommun.

Signalerna från politiskt håll är att man kommer att titta på verksamhet och kommunnytta före högsta bud. Vi har därför varit noga med att intervjua alla intresserade om vilken typ av verksamhet de planerar.

Beslut om försäljning och till vem blir kommunfullmäktiges sak att avgöra.

Fröstuna skola

Fröstuna skola Jättendal

Stallet förskola i Strömsbruk

Stallet i Strömsbruk

För mer information kontakta