MENY

2018-10-31

Elstyrda tappkranar ska underlätta vid vattenbrist

Nu blir det lite enklare att hämta vatten för den som har problem med vattenförsörjningen från sin brunn. Elstyrda kranar har monterats utomhus på tre platser i kommunen.

MittSverige Vatten har på kommunens uppdrag installerat tappkranar på tre platser i kommunen för att göra hämtning av dricksvatten enklare än från våra trygghetsnav.

Möjligheten att hämta vatten vid tappkranarna kommer att finnas så länge grundvattennivåerna fortsätter att vara låga. Tapparna är avsedda för att hämta mindre mängder vatten i medhavda dunkar. Så kallade kubiktankar kan inte fyllas.

De nya tappställena finns på fasaden till tre fastigheter i Ilsbo, Gnarp och Jättendal. Kranarna är elstyrda och vatten kan hämtas dygnet runt så länge som det bedöms finnas ett behov.

Fastighetsägare som har återkommande problem med sitt dricksvatten bör kontakta privata entreprenörer för att hitta en lösning för sin långsiktiga vattenförsörjning.

Från och med 31 oktober kompletterar de nya tappställena trygghetsnaven för hämtning av vatten.

Vattenfakta och tips om hur du sparar på vattnet

För mer information kontakta

Så här ser tappkranen ut

Tappkranen i Ilsbo

Tappkranen i Gnarp

Tappkranen i Jättendal