MENY

2018-10-19

Sinande brunn? – här kan du hämta vatten

Med låga grundvattennivåer ökar risken för sinande enskilda brunnar. För den som behöver finns vatten att hämta på tre av våra trygghetsnav.

Grundvattennivåerna är just nu under de normala. Norrhälsinge miljökontor bedömer att de kommunala vattentäkterna i nuläget har tillräcklig kapacitet genom de stora grundvattenmagasinen. Problem kan däremot uppstå för små magasin som nyttjas av enskilda och av föreningar.

Enskilda brunnsägare har ett eget ansvar för sin dricksvattentillgång och hänvisas till privata entreprenörer om de behöver hjälp med en ny permanent lösning, till exempel brunnsborrning.

På våra trygghetsnav Bergesta i Gnarp, Hagängsgården i Harmånger och Sörgården i Bergsjö kan privatpersoner hämta dricksvatten i medhavd dunk.

För mer information kontakta