MENY

2018-10-10

Två nya naturreservat i vår kommun

Nu finns det två nya naturreservat i Nordanstig, Kvarnmyrorna och Lockjärv två mil nordväst om Hassela. Kvarnmyrornas naturreservat omfattar en 215 hektar stor skogs- och myrmosaik. Lockjärv naturreservat omfattar ett 130 hektar stort naturskogsområde.

Båda naturreservaten ligger i Hassela finnskog i både Nordanstigs- och Hudiksvalls kommuner.

Lockjärv

Lockjärv är ett naturskogsområde intill sjön med samma namn. I området finns höga skogliga värden och det är starkt brandpräglat med brandspår på levande tallar och på död ved. Det finns inget iordningställt för det rörliga friluftslivet, men området går att nå via en passerande skogsbilväg.

Kvarnmyrorna

Kvarnmyrorna består av ett långsträckt myrkomplex omgivet av skog i söder och norr. Rakt igenom området rinner Kölån som är klassat som nationellt särskilt värdefullt vatten. En stor del av området består av blöt myrmark och det finns inga stigar eller leder i området.

På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om alla naturreservat i kommunen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

På Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats finns information om de båda naturreservaten