MENY

2018-09-27

Dammutrivningar väcker internationellt intresse

De planerade rivningarna av Gällstadammen och Milsbrodammen för att återställa naturliga vattensystem till förmån för djur och andra organismer väcker stort intresse. Den 26 september besöktes dammarna av 140 deltagare på en internationell konferens om rivning av dammar, International Seminar on dam removal.

Under tre dagar arrangerade Hudiksvalls kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, Karlstads universitet och organisationen Dam Removal Europe tillsammans konferensen om dammutrivning. Över 25 nationaliteter var representerade på konferensen, bland annat var deltagare från Kina, Taiwan, Irak och USA med. Besöket vid dammarna i Milsbro och Gällsta var en del av programmet under konferensens sista dag.

Internationellt erfarenhetsutbyte

Planen är att riva dammarna vid Milsbro och Gällsta kraftverk under sommaren 2019. Ett omlöp kommer att skapas förbi regleringsdammen vid Lunnsjöns utlopp. Johan Andreasson är fiskevårdssamordnare i Hudiksvall och Nordanstig och en av dem som höll i konferensen.

– Det blir allt vanligare att dammar rivs, inte bara i Sverige, säger Johan Andreasson. Intresset ökar för att ta bort dammar och återställa vattenvägar. På en konferens som den här kan vi utbyta erfarenheter och kunskaper mellan olika länder.

Intressanta exempel på naturvård

Det är tredje året som en internationell konferens om dammutrivning arrangeras. Konferenserna hålls på platser där det finns intressanta projekt att titta på och därför föll valet i år på Hudiksvall och Nordanstig. Tidigare har man varit i Spanien och Storbritannien.

– För våra utländska deltagare är rivningen av dammarna i Milsbro och Gällsta intressanta exempel på hur en svensk kommun väljer att satsa på naturvård, säger Johan Andreasson.

Besökare på Milsbrodammen i Gnarp

För mer information kontakta

Johan Andreasson, fiskevårdssamordnare
0650-195 34, 073-020 08 35

Om utrivning av dammar på vår webbplats Öppnas i nytt fönster.