MENY

2018-09-17

Vass produkt med världen som marknad

Med en omsättning på cirka 60 miljoner kronor och 25 anställda är Iggesund Forest i Strömsbruk ett viktigt företag för vår kommun.

Näringslivskontorets senaste företagsbesök gick fredagen den 14 september till Iggesund Forest i Strömsbruk. Platschef Christer Moberg tog emot tillsammans med Robert Forslin och Anki Wallenqvist som båda håller i företagets kundorder.

Iggesund Forest tillverkar och säljer svärd till skördare, alltså motorsågsbladen på de skogsmaskiner som fäller träd i skogen. Iggesund Forest hör till världens största tillverkare av svärd och exporterar till nästan alla världsdelar. Det är ett viktigt företag i Nordanstig och omsätter cirka 60 miljoner kronor med 25 anställda.

Vid besöket deltog politikerna Ola Wigg (S) och Stig Eng (C) samt näringslivsutvecklare Barbro Björklund och Ingeli Gagner.

För mer information kontakta

Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare
0652-360 18, ingeli.gagner@nordanstig.se

Barbro Björklund, näringslivsutvecklare
0652-360 16, barbro.bjorklund@nordanstig.se