MENY

2018-09-05

Storsatsning på centrala lägenheter i Bergsjö

Ledningsutskottet ger klartecken till det största byggprojektet i Nordanstig på decennier. Kommunen bygger trygghetsboende med 36 nya lägenheter i centrala Bergsjö.

Nordanstigs politiska ledning vill se fler trygghetsboenden i kommunen vid sidan av de planerade lägenheterna i Hagängsgården i Harmånger. I våras beslutade kommunstyrelsen att Bergsjös nya trygghetsboende ska byggas och ägas i egen regi.

Mitt i samhället

Samtidigt fick ledningsutskottet i uppdrag att besluta om detaljerna. Det har man nu gjort och det första steget är att beställa en detaljplan över området. Bergsjös nya trygghetsboende byggs på nuvarande fotbolls- och ishockeyplanerna mitt i samhället. Sammanlagt handlar det om 36 lägenheter fördelade på ett ännu inte bestämt antal huskroppar. Ungefär halva området tas i anspråk för trygghetsboendet, den andra halvan kan komma att göras tillgänglig för externa exploatörer.

Trygghetsboende är en mellanboendeform som förväntas ge positiv påverkan på flera områden. Bland annat effektiviseras hemtjänstens arbete samtidigt som livskvalitén för hyresgästerna höjs genom ökade sociala kontakter. Lägenheterna är hyresrätter, men där viss service kopplad till äldres behov kommer att erbjudas.

Byggstart hösten 2019

De nya lägenheterna väntas också få igång flyttkedjorna genom tillgången till attraktivt boende. Det ger i sin tur fler villor på marknaden som kan locka inflyttare till Nordanstig.

Beroende på hur processen med detaljplanen går kan byggnationerna påbörjas tidigast om cirka ett år.

– Det är skönt att det här första steget nu är taget och att vi äntligen kommer igång med trygghetsboendena som innebär så mycket positivt på så många plan, säger kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S).

"Jättebra läge"

Bygget genomförs som totalentreprenad, det vill säga att en entreprenör ansvarar för byggets alla delar. Byggtiden beräknas till mellan 16 och 18 månader.

– Vi har lovat det här under en tid och nu sätter vi spaden i marken för ett nytt trygghetsboende. Det är naturligtvis verkligen roligt, och läget är jättebra med närhet till god service, säger Stig Eng (C), ledningsutskottets ordförande.

Alternativ till platsens nuvarande idrottsplaner utreds under det kommande året.

Fotnot:

Det råder politisk enighet om behovet av att bygga trygghetsboende i Bergsjö. I förvaltningens utredning nämns fyra tänkbara platser för boendet. I det beslutsförslag som lämnades till ledningsutskottet förordade förvaltningen fotbolls- och ishockeyplanerna som byggplats.

Enligt protokollets justerare Sandra Bjelkelöv (SD) skulle ledningsutskottets beslut haft följande lydelse: ”Att alla 4 områden skulle detaljplaneras, inte att det var specifikt fotbollsplanen.”

För mer information

Monica Olsson, ordförande kommunstyrelsen
073-275 56 92

Stig Eng, ordförande ledningsutskottet
070-397 63 23

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef, Samhällsutveckling och kommunikation
0652-361 68