MENY

2018-06-09

Hasselas glesbygd kan bli nästa stora fiberprojekt

Vid sidan av fibersprojekten i Hasselas tätort och Stocka planeras också för utbyggnad i det som kallas Hasselas glesbygd.

Projektet är omfattande då det handlar om ett relativt litet antal hushåll över ett stort geografiskt område. Omständigheterna gör att en utbyggnad av Nordanstigs stadsnät i Hasselas glesbygd förutsätter att Jordbruksverket beviljar ekonomiskt stöd. För att projektet ska bli verklighet krävs också att en hög andel av fastighetsägarna tecknar sig för en anslutning.

Just nu pågår arbetet med att inventera området och ta fram underlag till hushållen. Berörda kommer så småningom att få information i brevlådan om hur projektet utvecklar sig.

På fiberstaden.se kommer projektet längre fram att få en egen sida med möjlighet för intresserade att ta del av all information och att teckna sig direkt via mobilt BankID.

Fiberstaden AB är ett av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samägt bolag. Fiberstaden ansvarar för drift och utbyggnad av stadsnäten i både Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner, och sköter IT-driften för kommunernas verksamheter.

För mer information kontakta

Fiberstaden AB
0650-55 60 00(tonval 2), info@fiberstaden.se

Fiberstadens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.