MENY

2018-05-30

Kommunstyrelsen fryser projekt- och visionsbidrag

En rad besparingsåtgärder kommer att krävas för att nå balans i Nordanstigs kommunbudget. Som ett första steg håller kommunstyrelsen inne projekt- och visionsbidragen.

En oenig kommunstyrelse beslutade vid sitt senaste sammanträde att inte dela ut projekt- och visionsbidragen i år. Åtgärden är den första i en rad besparingar för att nå balans i den kommunala budgeten.

– Vi står inför fler besparingar och de kommer att vara kännbara för stora delar av vår kommuns verksamheter, säger kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng. Det är ett tufft beslut, men ett som är logiskt sett till den verklighet vi befinner oss i.

20-tal ansökningar

Projekt- och visionsbidragen utgör tillsammans 960 000 kronor som föreningar har kunnat söka. I år har ett 20-tal ansökningar kommit in. Bidragen har fungerat väl och efterfrågan har under åren varit stor med en jämn spridning över kommunen rent geografiskt.

Beslutet att inte dela ut bidragen togs efter att ansökningarna redan kommit in. Både Stig Eng och kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson beklagar det.

– Det är problematiskt och vi förstår om föreningarna kanske hamnar i en besvärlig sits. Men vi måste få ordning i ekonomin, och det här beslutet går i linje med det, säger Stig Eng.

Övriga bidrag påverkas inte

Parallellt pågår ett omfattande arbete för att hitta fler kortsiktiga besparingar, men också långsiktiga för åren framöver.

– Det här beslutet gäller 2018. Vår ambition är att projekt- och visionsbidragen ska kunna återkomma när vi fått vår budget i balans, säger Monica Olsson.

Kommunstyrelsens övriga bidrag till föreningar påverkas inte av beslutet kring projekt- och visionsbidragen.

De berörda föreningarna har informerats om kommunstyrelsens beslut.

För mer information kontakta

Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande
0652-361 96

Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande
0652-361 05