MENY

Avrådan från eldning upphävs

Efter samråd med länets räddningstjänster upphäver Länsstyrelsen Gävleborg avrådan från eldning utomhus i länet. Detta gäller från och med i dag, den 2 maj.

Sedan 18 april har Länsstyrelsen Gävleborg och länets räddningstjänster avrått från eldning i hela länet, eftersom risken för gräsbränder i skog och mark har varit mycket stor.

Avrådan hävs nu i och med att väderläget har ändrats. Du har dock alltid ansvar för att planera en säker eldning, oavsett väderläge, för att inte utsätta dig själv, andra eller vår natur för fara.

När den omedelbara risken nu är över kan räddningschef Mats Åberg vid Norrhälsinge räddningstjänst konstatera att incidenterna varit få.

– Det är bra att allmänheten tycks ha hörsammat vår avrådan och varit försiktiga. Majbrasor under Valborg är en djupt rotad tradition. Trots det har många valt att låta dem förbli otända i år, och det är vi tacksamma för, säger Mats Åberg.

För mer information

Insatsledare, Norrhälsinge räddningstjänst

0650-380 11