MENY

Tänker du elda på Valborg?

Länsstyrelsen och länets räddningstjänster fortsätter att avråda från eldning på grund av de torra markerna. Eldningsförbud är just nu inte aktuellt, men den som tänder en majbrasa ansvarar för att eldningen sker på ett säkert sätt. Brasan ska också anmälas till Norrhälsinge räddningstjänst.

Risken för gräsbränder i skog och mark är fortsatt stor. Räddningstjänsterna i samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg avråder därför fortfarande från eldning i hela länet. I nuläget råder dock inget eldningsförbud, men all eldning sker på eget ansvar.

Om du har tänkt anordna majbrasa är det extra viktigt att vara mycket försiktig och planera noggrant för att kunna elda på ett säkert sätt.

Risk för bränder i skog och mark

Det varma vädret medför att fjolårsgräset snabbt torkar ut och när solen ligger på kan det räcka med en gnista för att elden ska ta sig. Om du tänker elda trots räddningstjänstens avrådan bör du vara mycket försiktig och förbereda dig väl. Kom ihåg att det är du som eldar som är ansvarig om något går fel, även om du har följt lagar och regler. Du kan dömas till böter om du slarvar med detta.

Så här eldar du säkert på Valborg

  • Anmäl din majbrasa till Norrhälsinge räddningstjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Det ska finnas en ansvarig person på plats som bevakar elden tills den har brunnit ut eller släckts helt.
  • Eldning sker på eget ansvar.
  • Det ska finnas släckmaterial, till exempel vattenkannor, hinkar eller slang på eldningsplatsen.
  • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med den släckutrustning som finns på platsen.
  • Se till att inget brinner eller riskerar sprida sig efter att ni lämnat platsen.

Fyrverkerier i Valborg

Under rådande väderförhållanden innebär fyrverkerier en avsevärt ökad risk för gräsbränder. Var därför extra försiktig och överväg noga användandet av fyrverkerier.

För mer information, fler riktlinjer kring eldning och svar på frågor kring eldning och råd om hur du bäst genomför en säker valborgseld, läs mer här:

Anmäl din majbrasa till Norrhälsinge räddningstjänst innan du tänder!

  • Kör i första hand ris och trädgårdsavfall till återvinningen.
  • Använd särskilt iordningställda grillplatser om du vill grilla i naturen.
  • Här anmäler du din majbrasalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Insatsledare, Norrhälsinge räddningstjänst
0650-380 11