MENY

2019-02-13

Välbesökt föreningsträff på Bergsjögården

Hela 35 ideella föreningar i vår kommun fanns representerade när det hölls föreningsträff den 11 februari på Bergsjögården.

På programmet stod information om Arvsfonden och de föreningsbidrag som kan sökas hos kommunen. Näringslivsenheten berättade om hur föreningarna via kommunen kan söka bidrag hos Boverket, Jordbruksverket (Landsbygdsprogrammet) eller Leader Hälsingebygden.

SISU Idrottsutbildarna och Tjejjouren informerade om sina verksamheter

SISU Idrottsutbildarna/Gävleborgs idrottsförbund berättade om två projekt för att få igång rörelse hos skolbarn. I årskurs tre på Gnarps skola är projektet ”Förenade i rörelse” igång. Projektet är ett samarbete mellan Nordanstigs kommun, Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg och Gävleborgs Idrottsförbund. Samtidigt gör Idrottsförbundet en nationell/regional rörelsesatsning som startat på Harmångers skola, men även kommer att göras på Ilsbo skola och Lönnbergsskolan.

Idrottsförbundet SISU ville också att föreningarna skulle berätta vilket form av stöd de vill ha från dem.

Den återuppväckta föreningen Tjejjouren berättade att de startade verksamheten på nytt eftersom de såg att det finns ett behov hos unga tjejer att ha en kontaktyta dit de kan vända sig för att prata om allt möjligt. Föreningen har ett Instagramkonto där de avhandlar olika teman och nu utbildar sig medlemmarna i ett chattsystem för att kunna chatta med tjejer.

Nordanstigs kulturråd och önskemål om föreningsdag

Mötesdeltagarna fick också information om Nordanstigs kulturråd som är tänkt att fungera som en länk mellan kulturlivet och kommunen. Fritidskonsulenten Andreas Mossnelid berättade om förra årets föreningsdag och bland föreningarna finns intresse för att arrangera en liknande dag 2019.

Dialog med kommunalrådet avslutade träffen

Träffen avslutades med att kommunalrådet Ola Wigg och samhällsutvecklingschefen Hans-Åke Oxelhöjd diskuterade frågor som är intressanta för föreningslivet. Publiken deltog också i diskussionen och ställde frågor. Hans-Åke Oxelhöjd berättade att det finns planer på att se över kommunens uthyrningsbara lokaler och att han i framtiden hoppas att ett webbaserat bokningssystem för uthyrning kan införas.

En fråga som mötesdeltagarna var överens om var att det är svårt att rekrytera folk till föreningslivet. Ola Wigg tog upp möjligheten att arrangera kurser i föreningskunskap för att engagera fler och nya krafter.

Bilden visar en kvinna som håller ett föredrag inför en större grupp.

Ingeli Gagner som är näringslivsutvecklare berättar om föreningsbidrag och andra möjligheter till finansiering.

För mer information kontakta

Hans-Åke Oxelhöjd, samhällsutvecklingschef

0652-361 68

hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se


Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare

0652-368 20

andreas.mossnelid@nordanstig.se