MENY

2019-02-07

Landshövdingen på besök i Nordanstig

Landshövdingen Per Bill besökte Nordanstig den 6 februari för att diskutera möjligheter, utmaningar och på vilket sätt Länsstyrelsen kan stödja kommunen.

Landshövdingen har besökt alla länets kommuner och Nordanstig var sist ut. Han är angelägen om att få en klar bild av situationen i de olika kommunerna.

– Det här är viktiga möten, säger Per Bill. Vår roll på Länsstyrelsen är att hjälpa till att genomföra demokratiskt fattade beslut och få ett bättre fungerande län. Då är ett bra samarbete och en nära dialog med länets kommuner en viktig del. Dialogerna är även ett viktigt underlag för mig för att kunna driva rätt frågor på nationell nivå.

Liknande frågor viktiga för alla kommuner

Landshövdingen konstaterade att det är ungefär samma frågor som är viktiga för länets kommuner. Mycket handlar om möjligheterna att kunna bygga på attraktiva platser, utvecklingen både av länet och kommunerna, samarbete inom civilförsvaret och infrastrukturfrågor (vägar och järnvägar). Frågor som är aktuella även i Nordanstig.

Kommunalrådet Ola Wigg var nöjd med mötet konstaterade att samtalet varit konstruktivt och att det är värdefullt att Länsstyrelsen och kommunen har en samsyn kring många frågor.

Från vänster: Mats Hindström, stabschef på Länsstyrelsen Gävleborg, Fredrik Pahlberg, kommunchef, Stig Eng vice ordförande i kommunstyrelsen, Per Bill, landshövding, Tor Tolander, företrädare för oppositionen, Hans-Åke Oxelhöjd, chef för Samhällsutveckling och kommunikation och Ola Wigg, kommunalråd.

För mer information kontakta

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81
ola.wigg@nordanstig.se

Fredrik Pahlberg, kommunchef
072-529 20 39
fredrik.pahlberg@nordanstig.se