MENY

Ungdomsfullmäktige ska ge unga mer inflytande

Under våren beslutade kommunstyrelsen att ett ungdomsfullmäktige ska inrättas. Ungdomsfullmäktige är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i frågor som berör unga.

Valet av ledamöter till ungdomsfullmäktige (UF) görs i början av höstterminen och mandatperioden är ett år och följer läsåret. Ungdomssamordnaren Christin Hübenette, kommunsekreteraren Eva Engström och fritidskonsulenten Andreas Mossnelid arbetar med att få ungdomsfullmäktige på plats. Nu handlar det om att sprida information om vad ungdomsfullmäktige är och hur man anmäler intresse för att vara med.

–Vi har besökt högstadieklasserna på Bergsjö skola och nu jobbar vi vidare med informationsspridningen till fler ungdomar, säger Christin Hübenette. Senast den 8 oktober behöver vi ha in intresseanmälningarna. Intresseanmälan gör man på kommunens webbplats, nordanstig.se/uf. Hjälp gärna till att sprida informationen till intresserade ungdomar!

UF kommer att ha möten fyra gånger per år och bestå av 31 ledamöter precis som kommunfullmäktige. 16 ledamöter väljs på ett år och 15 väljs på två år. Ungdomar som är 13–25 år och bor i Nordanstig är valbara.

Ungdomsfullmäktiges uppgift

Ledamöterna i UF ska representera de unga i Nordanstig utan att vara kopplade till de politiska partierna. De ska ha insyn i de demokratiska systemen och driva och argumentera för frågor som rör ungas vardag. UF ska också bidra till kommunikationen mellan ungdomar och de som bestämmer i kommunen ökar.

– Det är roligt att ungdomsfullmäktige äntligen är riktigt på gång. Vi tog initiativet till att inrätta UF genom en motion som beviljades av kommunfullmäktige. Det är viktigt att unga ges möjlighet att få vara med i den demokratiska processen, säger Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande.

Genom UF ska barn och ungdomar få möjlighet att väcka frågor som berör dem själva. Förhoppningen är att det ska väcka intresse för att delta i demokratiska processer och politiskt arbete i framtiden. En gång per år kommer ledamöterna att få utbildning om hur den kommunala demokratin fungerar och hur man presenterar och argumenterar för olika förslag.

Remissinstans

UF ska vara både remissinstans och bollplank åt kommunstyrelsen. De ska komma med konkreta förslag på förbättringar inom de områden som berör barn och ungdomar och väcka egna frågor via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Alla ungdomar i åldern 13–25 och som bor i Nordanstigs kommun har rätt att lämna in motioner (förslag) till UF.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekteterare
0652-361 03

Christin Hübenette, ungdomssamordnare
0652-362 14, 073-275 54 95