MENY

Kommunchefen: Stort tack för era insatser!

Insatserna efter Ljusdalsbränderna är avslutade och beredskapen i vår kommun har återgått till det normala. Nu tackar kommunchefen alla inblandade för deras insatser.

Räddningsinsatserna kring de omfattande skogbränderna i Ljusdals kommun avslutades i slutet av förra veckan.

Nordanstigs kommunledning var under en tid satt i stabsläge på grund av bränderna. I samverkanskonferenser med länsstyrelsen och andra aktörer samordnades dagligen vilka resurser vi och andra kunde hjälpa till med. Förutom bistånd med räddningstjänst har kommunen bidragit med ett tiotal fordon och med administrativ personal och kommunikationsstöd.

Imponerande engagemang

Kommunchef Fredrik Pahlberg imponeras över det engagemang och den vilja att hjälpa till som både våra medarbetare i kommunen och allmänheten visat.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare som på plats, eller på distans, bidragit i arbetet i samband med bränderna, säger Fredrik Pahlberg. Jag vill också tacka de Nordanstigsbor som på ett eller annat sätt hjälpt till eller som anmält intresse för att bistå.

Beträdandeförbud

I samband med att räddningsinsatsen avslutats har länsstyrelsen beslutat om förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet i Ljusdal. Förbudet gäller tills vidare och beslutet har tagits för allmänhetens säkerhet.

Kommunchef Fredrik Pahlberg. Foto: Lars Larsson