MENY
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Foderförmedling erbjuds då behovet av mark för skörd eller bete till boskap växer

Foderförmedling erbjuds då behovet av mark för skörd eller bete till boskap växer

Det råder foderbrist i landet samtidigt som det finns marker som skulle kunna skördas och användas som foder eller som betesmarker till djur. 

Länsstyrelsen förmedlar nu kontakter mellan markägare som har tillgång till marker som står outnyttjade och djurhållare som har behov av marker att skörda för foder.

Den mycket torra och varma sommaren har inneburit att tillväxten av bland annat gräs som behövs som både sommarbete och vinterfoder blivit betydligt sämre än normalt.
Läget är mycket besvärligt för många lantbrukare med torra beteshagar och vallskördar som inte kommer räcka för att täcka foder under vinterhalvåret.
Eftersom torkan drabbat i stort sett hela landet och även närliggande länder kan det även bli svårt att få tag på tillräckligt med foder från andra håll.

Länsstyrelsen vill med denna förmedling underlätta kontakter mellan markägare som har outnyttjade marker och djurhållare med behov av marker att sköra för foder till sina djur.
I många fall putsas dessa marker endast av, med denna förmedling hoppas vi kunna medverka till att alla tjänar på det genom att djurhållare får tag på mer foder och markägare slipper anlita någon att putsa markerna för att hålla dem fina.

Det finns tillgängliga kommunala markområden som kanske skulle kunna användas för utfodring av boskap, däremot kan vi inte garantera att det duger till foder vid slåtter av mark eller betesmarker för djur.
Ansvaret ligger på dig att göra bedömningen om marken kan användas för önskat ändamål för slåtter alternativt bete för djur.
Vi vill uppmärksamma att det kan finnas glas, burkar, plast eller annat i markerna som du själv måste se över innan slåtter eller djur släpps på bete.

Kommunen äger bara en liten del av all mark och viss kommunal mark är dessutom redan utarrenderad, men om du har frågor om något specifikt område får du höra av dig direkt till oss.
Du som vill ta hand om marker för slåtter eller betesmarker till djur är välkommen att höra av dig direkt till oss, men var uppmärksam på att det är först till kvarn som gäller.

Är du markägare som har slåtterytor som skulle kunna fungera som foder eller mark som kan fungera som betesmarker för djur?
Tipsa gärna bönder och andra djurhållare i din närhet genom att exempelvis dela information i sociala medier så att intresserade kan höra av sig till dig.

I Gävleborg förmedlar länsstyrelsen kontakter mellan markägare som har outnyttjade marker och djurhållare med behov av marker att skörda för foder till sina djur.

För mer information kontakta