MENY


Så här planerar vi för dem som flyr

Allt fler lämnar Ukraina och söker skydd i Sverige. I vår kommun startade planeringen för att kunna ta emot flyktingar i stort sett samma dag som Rysslands anfall inleddes. Ett litet fåtal flyende finns för närvarande i Nordanstig. Här är lite av det vi gör för att ta emot dem.

Samverkan är en viktig del i vår planering och den sker på flera plan. Dels i vår egen organisation, med civilsamhället och med andra kommuner, dels med statliga myndigheter för lägesbild och utveckling.

Här är en del av det som gjorts och görs:

Boende

Inventering av lägenheter och i dagsläget finns 95 boendeplatser där strävan är boenden som kan erbjudas långsiktigt. Här sker nära samverkan med Nordanstigs Bostäder och skolan. Närhet till förskola, kollektivtrafik, mataffär och annan service är viktigt. Inventeringen har lämnats till länsstyrelsen som fått ett regeringsuppdrag.

Sedan tidigare finns lager av sängar och husgeråd, men kompletterande beställningar har gjorts.

Skola

Skolan har tagit fram ett koncept för mottagande av cirka 40 barn och elever. Alla elever får gå introduktionsklass. Målsättningen är att välkomna alla elever så fort som möjligt. Rekrytering av pedagog pågår.

Vård

Dialog förs med Nordanstigs två privata hälsocentraler. Nära dialog förs också med Region Gävleborgs asyl- och migranthälsa för smidig kontakt utifrån var de olika organiserade boendena kommer att placeras i länet. Regionen ansvarar också för covidvaccinering av nyanlända. För dem som uppvisar ukrainskt pass är kollektivtrafik gratis.

Civilsamhället

Många vill hjälpa – både frivilliga, föreningar och företag. För att samla kunskap om vilka resurser som erbjuds har vi startat en e-tjänst. Glädjande nog kommer erbjudanden om insatser i princip dagligen. Uppgifterna sparas och kontakt kommer att tas när behoven uppstår.

Digitala dialogmöten med civilsamhället har hållits och planeras fortsätta veckovis på tisdagar klockan 18.00. Enskilda såväl som organisationer som Röda korset, idrottsföreningar och andra deltar. Exempelvis har Bergsjö IF erbjudit ett fotbollslag för att snabbt skruva ihop sängar och möblera lägenheter.

En rad aktiviteter planeras för barn och vuxna med förhoppningen att de utökas. Det svenska mottagningssystemet har tyvärr inte aktiviteter för vuxna organiserade i offentlig regi.

Tolk och språkstöd

Upphandlade tolktjänster finns av auktoriserade tolkar. Inventering via Hälsinglands utbildningsförbund av ukrainsk- eller rysktalande är gjord, men sker också i dialogen med frivilliga och civilsamhälle.

Ensamkommande

Intern planering för att ta emot ensamkommande barn eller barn utan vårdnadshavare pågår. Arbetet sker tillsammans med länsstyrelsen och i vår ände är socialtjänsten ansvarig.

Vill du hjälpa? Här är vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Vill du delta i våra planeringsmöten?

Ett hjärta i gult och blått.