MENY


Lunchbarer på boenden stängs förebyggande

Kommunens två lunchrestauranger stängs tillsvidare för allmänheten. Det är en förebyggande insats för att minska rörelsen av personer in till våra äldreboenden.

– Det finns inga tecken alls på coronasmitta i vår kommun. Det här är en ren försiktighetsåtgärd till skydd för våra svagaste medborgare, säger Kristina Berglund, tf kommunchef.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu alla med symtom på luftvägsinfektion – även milda – att begränsa sina sociala kontakter, såväl i arbetslivet som privat. Genom att följa dessa råd kan alla bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga ska också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar äldre och personer med underliggande sjukdomar, alltså de som är mest sårbara för coronaviruset och sjukdomen Covid-19.

Inga onödiga besök till äldreboenden

Med anledning av Folkhälsomyndighetens höjning av risknivån till den högsta för samhällsspridning av coronaviruset i Sverige har Nordanstigs kommuns krisledningsgrupp i dag återigen träffats för att diskutera läget.

Kommunen driver två lunchrestauranger belägna i våra särskilda boenden Hagängsgården i Harmånger och Sörgården i Bergsjö. Ledningsgruppen har i dag beslutat att från och med torsdag 12 mars stänga lunchrestaurangerna för allmänheten.

– Att dels gå ut och sprida Folkhälsomyndighetens uppmaning att inte i onödan besöka äldreboenden, samtidigt som vi håller lunchbarerna öppna för allmänheten rimmar illa med samhällets målsättning just nu, säger tillförordnad kommunchef, Kristina Berglund.

Stängning en ren försiktighetsåtgärd

Stängningen gäller tillsvidare och är en ren försiktighetshetsåtgärd, det finns inga tecken på att coronaviruset förekommer inom vårt område.

– Som kommun har vi ett ansvar för alla medborgare. Men vi har ett särskilt ansvar för de medborgare som finns i vår omsorg. Vi har också stämt av med regionens smittskydd som håller med om att åtgärden ligger i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Rekommendationer till anställda ses över

Kommunens verksamheter har också uppdaterat sina pandemiplaneringar och rekommendationerna till kommunens anställda ses över. Det kan handla om tjänsteresor och deltagande i större konferenser och utbildningar på annan ort. Eventuella nya rekommendationer lämnas genom chefer och kommunens intranät.

Genom det föreningsregister som finns inventeras också vilka större evenemang som planeras framöver i kommunen, där föreningar och andra än kommunen är arrangörer. Arbetet görs i förebyggande syfte för att ha en överblick för det fall en rekommendation om begränsning av större evenemang skulle komma från Folkhälsomyndigheten.

Här hittar du bekräftad infomation om Covid-19:

Nationellt är Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning. Myndigheten har också en lista med frågor, svar och råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi. Vårdguiden 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom.

UD har information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i smittdrabbade områden i världen.

EU:s smittskyddsmyndighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har information om utbrottet på engelska (information in English).

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att få svar på dina frågor.

För mer information

Kristina Berglund, tf. kommunchef

0652-368 22, kristina.berglund@nordanstig.se

 

Anna Finnström, medicinskt ansvarig sjuksköterska

0652-362 35, anna.finnstrom@nordanstig.se