MENY


Ingen oro – viss planering kring coronavirus

Kommunens krisledning håller koll på utvecklingen av coronaviruset. Det finns ingen anledning till höjd beredskap, men rutiner för att säkerställa personalbehoven ses över i förebyggande syfte.

I Sverige finns i dagsläget ingen spridning av det nya coronaviruset som upptäckts i Kina. Risken att det börjar spridas i samhället bedöms för närvarande som mycket låg.

Efter samråd med smittskydd och säkerhetssamordnare, bedömer kommunledningen att det inte finns anledning till förhöjt beredskapsläge i vår kommun. Däremot träffas delar av kommunens krisledningsgrupp regelbundet för att stämma av och få en gemensam lägesbild.

Samtidigt pågår översyn och planering kring hur personalbehovet ska kunna säkerställas om ett utbrott når Sverige och Nordanstig. Även hanteringen av eventuell misstänkt smitta hos medarbetare som rest i smittdrabbade områden ses över ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Här finns rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som stöd.

Folkhälsomyndighetens inställning är fortsatt att en person som inte är sjuk inte heller smittar, och personen kan röra sig som vanligt i samhället. För att bli sjuk i coronavirus måste man alltså ha träffat en person som redan insjuknat.

För mer information

Om coronaviruset på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om coronaviruset på Smittskydd Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.