MENY


Risk för ökad covidsmitta under våren

Fortfarande gäller att stanna hemma vid symtom på covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer att smittan ökar under våren för att nå låga nivåer under sommaren. Vaccinering ger det bästa skyddet.

Folkhälsomyndighetens nya scenario visar att fallen av covid-19 kan komma att öka under våren och nå en topp i mitten av maj. Enligt scenariot sjunker sedan smittspridningen till låga nivåer under sommaren.

Fortfarande gäller att du som är sjuk och har symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

Om du arbetar inom hälso- och sjukvården rekommenderas du att testa dig för covid-19. Detsamma gäller om du arbetar inom omsorgen med personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Det bästa skyddet mot covid-19 är fortfarande att vaccinera sig.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Människor i slänggunga fotograferade snett nerifrån. Texten "Nytt om corona" i förgrunden.