MENY


Viktiga råd efter slopade restriktioner

Onsdag 9 februari slopas de flesta av de restriktioner som gällt i Sverige under pandemin. Några råd fortsätter att gälla, som att vaccinera sig och stanna hemma vid symtom på covid-19.

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari. Folkhälsomyndigheten hemställer också till regeringen att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Men även efter 9 februari ska alla som har symtom som kan bero på covid-19 stanna hemma, enligt Folkhälsomyndigheten.

Uppmaningen att alla över tolv år som kan, bör vaccinera sig kvarstår också, liksom att ta påfyllnadsdosen för personer över 18 år. Vid månadsskiftet kortades tidsintervallet mellan dos 2 och påfyllnadsdosen, från fem till tre månader.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsträckta händer som bildar ett hjärta i en folksamling vid konsert.