MENY


Symtomfria behöver inte provta sig

På grund av högt tryck inom provtagning och smittspårning för covid-19 har Region Gävleborg beslutat att symtomfria personer inte behöver provta sig. Undantag är medarbetare inom vård och omsorg.

Just nu råder bristande test- och smittspårningskapacitet i hela landet. Folkhälsomyndigheten har gett regionerna möjlighet att göra nya prioriteringar bland de grupper som rekommenderats att provta sig för covid-19.

Som en tillfällig åtgärd har smittskydd inom Region Gävleborg beslutat att symtomfria personer inte behöver provta sig för närvarande. Det innebär till exempel att symtomfria elever i klasser med bekräftat covidpositiva elever inte behöver provta sig. Inte heller den som är symtomfri i ett hushåll där någon bekräftats positiv för covid-19.

Symtomfria medarbetare ska fortsatt provtas

Undantaget är symtomfria personer som arbetar inom vård eller omsorg. Dessa ska fortsätta att provta sig efter nära kontakt med en bekräftat covidsmittad person.

""