MENY


Symtomfria behöver inte provta sig

På grund av högt tryck inom provtagning och smittspårning för covid-19 har Region Gävleborg beslutat att symtomfria personer inte behöver provta sig. Undantag är medarbetare inom vård och omsorg.

Just nu råder bristande test- och smittspårningskapacitet i hela landet. Folkhälsomyndigheten har gett regionerna möjlighet att göra nya prioriteringar bland de grupper som rekommenderats att provta sig för covid-19.

Som en tillfällig åtgärd har smittskydd inom Region Gävleborg beslutat att symtomfria personer inte behöver provta sig för närvarande. Det innebär till exempel att symtomfria elever i klasser med bekräftat covidpositiva elever inte behöver provta sig. Inte heller den som är symtomfri i ett hushåll där någon bekräftats positiv för covid-19.

Symtomfria medarbetare ska fortsatt provtas

Undantaget är symtomfria personer som arbetar inom vård eller omsorg. Dessa ska fortsätta att provta sig efter nära kontakt med en bekräftat covidsmittad person.

"Symtomfria behöver inte provta sig – undantag för medarbetare i vård och omsorg" (regiongavleborg.se) Länk till annan webbplats.

""