MENY


Högstadieeleverna fjärrundervisas veckan ut

Bergsjös högstadieelever fjärrundervisas från onsdag 19 januari. Men redan från och med i morgon sker studierna i hemmet.

Smittläget är ansträngt även på högstadiet i Bergsjö. Därför kommer ingen närundervisning att ske från och med i morgon. När eleverna i år 7–9 lämnar Bergsjö skola i dag gör de det med hemuppgifter inför morgondagen. Från onsdag kommer högstadiets elever att fjärrundervisas.

Grundsärskolans elever har närundervisning som vanligt.

Hemifrån veckan ut

Åtgärden sträcker sig veckan ut med förhoppningen att närundervisningen för högstadiet kan återupptas från och med måndag 24 januari. Smittläget avgör emellertid om det är möjligt.

– Vi har en väldigt hög ambitionsnivå för att bedriva närundervisning. Nu är vi i ett läge där vi bedömer att det här är bästa lösningen både för eleverna, men också för att försöka dämpa takten i spridningen av covid i våra verksamheter, säger utbildningschef Thomas Larsson.

Beredskap för fler insatser

Nu ses möjligheterna att tillhandahålla matlådor till de fjärrundervisade eleverna över. Elever och vårdnadshavare informeras om detaljerna så snart rutiner finns på plats.

Tidigare i dag beslutades också att Arthur Engbergskolan i Hassela stängs tillfälligt på grund av hög frånvaro, både bland elever och personal.

Kommunens krisledning följer utvecklingen noga och har beredskap om ytterligare insatser skulle visa sig nödvändiga för att begränsa smittspridningen i våra verksamheter.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Stanna hemma vid minsta symtom
  • Testa dig bara vid symtom när någon i hushållet testat positivt (tillfälligt råd på grund av begränsad testkapacitet)
  • Tvätta händerna ofta och noga
  • Håll avstånd till andra
  • Överväg att vaccinera dig och ditt barn (från 12 år)
Flicka som arbetar vid en bärbar dator fotograferad snett bakifrån.

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
070-281 72 83, thomas.larsson@nordanstig.se